Privacy statement & cookiebeleid

Privacyverklaring, cookiebeleid en werkwijze

Versie 21 juli 2023

Uw privacy is voor Omnius.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met uw persoonsgegevens doen. Deze privacy statement en cookiebeleid is van toepassing op het gebruik van de diensten en van de website van Omnius.

Deze privacy statement en cookiebeleid is enkel van toepassing op de persoonsgegevens die Omnius verwerkt om haar diensten aan te kunnen bieden. Omnius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de verwerking en/of inhoud van websites van partners en derden.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via onderstaande gegevens.


Verwerkingsverantwoordelijke

OmniLegal B.V. (Omnius)
Onderdeel van OmniLegal Holding B.V.
Bedrijfscampus Secoya
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
support@omnius.nl
030 – 200 63 51


Contact met ons

Middels de telefoonnummers, via het contactformulier of WhatsApp-nummer die vermeld staan op de website, kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer u meent te maken te hebben met een juridisch probleem. Onze juridische intakebalie voert met u een vrijblijvende intake uit om na te gaan welke juridische oplossing voor u het meest geschikt is. Wij bemiddelen u door naar advocaten en juristen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om u goed van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens en (eventuele) zakelijke gegevens te verwerken. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt indien u deze gegevens aan Omnius verstrekt hebt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier via onze website of door telefonisch contact op te nemen met Omnius.
Voor de bemiddeling gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Uw NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw geslacht; en
 • Eventueel uw bedrijfsnaam, indien het een zakelijke aanvraag betreft;
 • Eventueel uw verzekeringsnummer, indien u doorverwezen bent door uw rechtsbijstandverzekering;
 • Eventuele bijzondere persoonsgegevens, indien dit relevant is voor uw zaak.*

*Denkt u hierbij dan aan: uw inkomen (om te kijken of u recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand of voor alimentatiekwesties), uw gezinssituatie of burgerlijke staat (als het gaat om een familiezaak), nationaliteit, lidmaatschap van een vakbond, medische gegevens of strafrechtelijke gegevens.

Bij de bemiddeling tot een (LSA) letselschadeadvocaat is het noodzakelijk om uw medische gegevens te verwerken, zoals de omschrijving en aard van uw opgelopen letsel, uw huidige medische situatie en eventuele medische achtergrond. Er wordt niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk geacht wordt voor uw zaak om u door te kunnen bemiddelen tot de juiste letselschadeadvocaat.

De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel indien de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering óf na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kan u worden gevraagd via de telefoon en zal in de casus worden genoteerd. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden beveiligd conform de AVG-normen.

 


Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

Bovenstaande gegevens hebben wij nodig om u van dienst te kunnen zijn en vanwege de eventuele bemiddeling die we met u sluiten om u te helpen bij uw juridische probleem. Het kan ook zijn dat onze juristen uw zaak zelf intern aannemen. Ook dan zullen wij deze gegevens nodig hebben en u altijd informeren hoe wij denken dat uw juridische kwestie het beste kan worden opgelost.


Grondslagen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op grond van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Na uw toestemming;
 • Voor de uitvoering van overeenkomst om als bemiddelaar op te treden of om u bij te staan in uw kwestie;
 • Bij een gerechtvaardigd belang waarbij het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien wij uw persoonsgegevens niet kunnen verwerken, is het helaas niet mogelijk om onze dienst (goed) aan u te verlenen.


Bewaren van gegevens

Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze bemiddeling en maximaal 365 dagen na aanmaken van uw casus, of zolang de wet het eist. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Na 365 dagen na aanmaken van uw gegevens wordt uw aanvraag geanonimiseerd.

U kunt zich tevens abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Tot slot wordt u gevraagd om een recensie achter te laten over de diensten van Omnius via Kiyoh. U heeft het recht om zelf uw recensie aan te passen en/of te verwijderen.

 

Persoonsgegevens jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@omnius.nl. Wij zullen de persoonsgegevens vervolgens zo snel mogelijk verwijderen.

 

Uw recht op inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via support@omnius.nl of telefonisch via 030 – 200 63 51.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben en wat wij daarmee doen;
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: dit is het laten corrigeren van fouten en aanvullen;
 • Het recht op vergetelheid: het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Het recht op beperking van de verwerking: dit houdt in dat u het recht heeft om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht om uw verleende toestemming in te trekken;
 • Het recht om bezwaar maken tegen een bepaald gebruik bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
We delen uw gegevens met de volgende partijen (verwerkers):

 • De partner (advocaten en juristen) die is aangesloten bij ons. Zij zijn wettelijke of contractuele geheimhouders en zullen uw zaak juridisch inhoudelijk behandelen.
 • De werkmaatschappijen vallend onder OmniLegal B.V. waar ons customer support center is ondergebracht en alle andere afdelingen, die de website, bemiddeling en service mogelijk maken.
 • Kiyoh. We vragen wat u van onze dienstverlening vond via Kiyoh. Zij sturen u een reviewverzoek naar uw e-mailadres. Wij delen geen zaakgegevens met hen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Ons klant contactcenter werkt samen met ReMind Allround Office Support die onze telefonische achtervang verzorgt als wij niet direct op ons telefoonnummer bereikbaar zijn in verband met drukte. Zij registreren uw gegevens direct in ons eigen systeem.


Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waarin de website informatie kan opslaan. Onze website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en u een goede ervaring biedt. De analytische cookies die we plaatsen, worden op anonieme basis opgeslagen.

Bij het bezoeken van onze website wordt u gevraagd of u onze cookies wilt weigeren of accepteren. De functionele cookies zullen echter altijd worden geaccepteerd. Lees hier meer over onze cookies.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Marketingdiensten

Indien u marketingcookies hebt geaccepteeerd, delen we persoonsgegevens met reclamepartners, waaronder uw e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer, als onderdeel van het promoten van onze diensten via derden (om te garanderen dat relevante advertenties getoond worden aan het juiste publiek). We maken gebruik van technieken zoals ‘hashing’ om uw e-mailadres, IP-adres en/of telefoonnummer te kunnen koppelen met een bestaande klantendatabase, om te voorkomen dat deze gegevens voor andere zaken worden gebruikt. Meer informatie over andere gepersonaliseerde advertenties en uw opties vindt u in onze Cookieverklaring.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We passen de beveiliging periodiek aan en zorgen dat alle beveiligingsmaatregelen up to date zijn.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens worden door de medewerkers van Omnius handmatig verwerkt. Omnius maakt op geen enkele manier gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die genomen worden door computerprogramma’s of computersystemen.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, passen wij tevens onze privacyverklaring aan. Deze privacyverklaring en cookiebeleid dateert van 6 oktober 2022. Omnius behoudt te allen tijde het recht om de privacy statement aan te passen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze privacyverklaring en cookiebeleid te raadplegen. Controleer daarom goed de datum van de privacyverklaring. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Omnius helpt u verder
 • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Bel met de intakebalie
088 - 629 00 29
Beschikbaar vanaf
Neem contact op
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 21 29 20 19

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-18:00 uur
09:00-17:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
  Hidden
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
  Zo kan het dus ook

  Waarom Omnius?

  Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

  Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

  • 7 dagen per week bereikbaar

   Ook ’s avonds en in het weekend
  • Omnius Keurmerk

   Uw garantie voor service en kwaliteit
  • Juridische hulp in elke situatie

   Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
  • Overal in Nederland

   Het grootste juridische netwerk van Nederland met 327 advocaten
  • Als beste beoordeeld

   Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
   8.2

  Over ons

  Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

  Met 327 advocaten en meer dan 158 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 20 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

  Er zijn advocaten gevonden.

  Klik hier voor de resultaten.